Reference

Spolupracovali jsme a spolupracujeme např. s těmito subjekty:

– Úřad vlády ČR

– Česká centra- Mnichov, Paříž, Lucemburk

– Česká Ambasáda v Alžíru

– Židovská obec v Praze

– Česká Televize

– Muzeum romské kultury v Brně

– Člověk v Tísni o.p.s.

– MFF Karlovy Vary

– ČD Telematika

– ZOO Praha

– rádio Impuls

– Rádio 1

– Golf resort Černý Most

– Topmodelka Taťána Kuchařová

a další