Reference

Spolupracovali jsme a spolupracujeme např. s těmito subjekty:

- Úřad vlády ČR

- Česká centra- Mnichov, Paříž, Lucemburk

- Česká Ambasáda v Alžíru

- Židovská obec v Praze

- Česká Televize

- Muzeum romské kultury v Brně

- Člověk v Tísni o.p.s.

- MFF Karlovy Vary

- ČD Telematika

- ZOO Praha

- rádio Impuls

- Rádio 1

- Golf resort Černý Most

- Topmodelka Taťána Kuchařová

a další