Ozvučení

Výhodou romských kapel je, že zpravidla hrají na akustické nástroje, což v zásadě umožňuje koncert bez ozvučení. Tím se velice snižují celkové náklady na vystoupení, protože ceny u dobrých zvukařů se pohybují od 6000,- kč za akci výše. Možnost akustického koncertu je však vždy na individuálním posouzení charakteru akce (je možné na malých scénách do 50 míst, v čajovnách, malých hospůdkách apod.).

V případě nutnosti a absence ozvučení a zvukaře mohou naše kapely použít vlastní nebo námi pronajatou zvukovou aparaturu a nazvučit si vystoupení sami. Výhodou tohoto postupu je samozřejmě cena.

Intenzita zvuku kapely se řídí pochopitelně přáním pořadatele.